Team Business Model

EN TEAMUNDERSØGELSE, DER TAGER TEMPERATUREN PÅ DIT TEAM | Effektivt fokus på Medarbejderudvikling

Vi har i Team Business udviklet “Team Business Model” – de 6 værdiskabere, som er en survey, der tager temperaturen på dit team.  Hvorfor der fremadrettet kan arbejdes med fokus på medarbejder udvikling.

Førende forskning peger på, at det er essentielt, at alle teammedlemmer accepterer og forstår hinandens forskelligheder. Velfungerende teams har betydning for teamets levetid, produktivitet og succes, og det er derfor både et ledelsesmæssigt ansvar at være opmærksom på potentielle eller reelle problemer i et team og handle på dem, ligesom det er teamets og de enkelte teammedlemmers ansvar. 

Formålet er todelt;

  • dels ønsker vi et øjebliksbillede af teamets nuværende adfærd og succeskriterier
  • dels ønsker vi resultater, som skal danne grobund for et videre udviklingsarbejde med jeres team/teams
Virksomhedskonsulent

En spørgeskemaundersøgelse, som giver jer utallige muligheder for at facilitere værdifulde teamprocesser

De 6 værdiskabere i et team er en model, som indeholder seks af de vigtigste faktorer i forhold til teamsamarbejde, nemlig formål, tillid, dialog, commitment, krav og fælles kurs.

Modellen er bygget sådan op, at et team skal score relativt højt på hver af de forskellige forudgående værdiskabere for derigennem samlet set at få en høj teamscore. Fordelen er, at du som leder hurtigt vil kunne identificere hvor jeres udfordringer er, og hvor der til gengæld ligger et stort udviklings- og forandringspotentiale. 

Team Business Model kan derfor både bruges som en simpel føling på dit teams nuværende tilstand, men samtidig kan du bruge statusmålingerne som afsæt for utallige værdifulde teamprocesser.

Da Team Business Model præsenterer et øjebliksbillede af dit teams tilstand, giver det ofte god mening at udføre samme måling over tid, så forandringspotentialet kan sammenlignes og dokumenteres.

Sådan fungerer det

I spørgeskemaundersøgelsen vil dit team blive præsenteret for 24 spørgsmål fordelt på 6 værdiskabende teamkategorier, henholdsvis 1) formål, 2) tillid, 3) dialog, 4) commitment, 5) krav og 6) fælles kurs

Selve spørgeskemaet indeholder nogle udsagn om teamet og dets medlemmers adfærd, som er skaleret fra 1 – 5. Svar på spørgsmålene vil derefter placere sig som en samlet kategorisering af jeres teams score, hvor 1 er laveste score og 5 er højeste score.

Det betyder, at du vil få værdifuld viden om dit team, som du kan vælge at fordele og sammensætte på mange forskellige måder, alt efter hvad jeres teamscore synliggør som særlig vigtig eller interessant. 

I vil modtage en datarapport, hvor det er muligt at se jeres score fordelt på de enkelte spørgsmål og også på hver af de 6 værdiskabere for teamet. 

Selve spørgeskemaet tager ca. 10 minutter at besvare, og jeres besvarelser vil blive behandlet fortroligt, ligesom vi sikrer fuld personanonymitet af undersøgelsens resultater.

De tre teamkategorier

En kategorisering af den teamscore, som ligger i intervallet 1-5, hvor 1 er den  laveste score og 5 er højest teamscore

En score, der ligger i intervallet fra 1-3,5, betyder: 
Et team, der har et stort uforløst potentiale – der er noget at arbejde med, og der viser sig faresignaler

En score, der ligger i intervallet fra 3,5-4,5, betyder: 
Et team, der har et uforløst potentiale – der er stadig udviklingsmuligheder og noget at arbejde med

En score, der ligger i intervallet fra 4,5-5, betyder: 
Et team, der udviser fælles kurs, har sammenhængskraft og skal arbejde på at fastholde de gode takter

Mangler du værdifuld indsigt i dit team?

Hvadenten du ønsker en simpel surveyundersøgelse, som tager temperaturen på dit team, eller du ønsker kontinuerlige data som udgangspunkt for en længerevarende forandringsproces med dit team, så kan vi hjælpe dig.

Hos Team Business er vi overbevist om, at dit team er din business, så ta’ en føler på hvor godt dit team har det med Team Business Model – de 6 værdiskabere i et team.

Kontakt Trine eller Nathja for en uforpligtende snak.