Teams

Investér i din største konkurrencefordel – dit team

Teamet, samarbejde og synergien mellem teammedlemmerne er ofte en af de største ressourcer i din organisation. 

Vi er eksperter i at låse op for potentialet i denne ressource og skabe high performance teams.  

Formålet med vores teamforløb er at:

  • Forsyne dit team med værktøjer og vigtig viden.
  • Sikre en høj effektivitet og performance.
  • Lære jer at fokusere på at spille hinanden gode.
  • Finde jeres indbyrdes kompetencer, så I sammen kan skabe resultater.
Medarbejder udvikling
Medarbejder udvikling

De seks værdiskabere i dit team

Med vores specialudviklede teammodel analyserer vi på dit team og styrker jer på de områder, der er mest relevante for lige præcis jeres team.  

Modellen bygger på den nyeste og mest relevante forskning indenfor teams, ledelse og samarbejde samt mange års erfaring og samarbejde med forskelligartede organisationer. 

Med et teamforløb hos Team Business kan du styrke samarbejdet, trivslen og i sidste ende bundlinjen i din organisation.

Et eksempel på en teamproces med Team Business

medarbejderudvikling

Vi udfører en teammåling og analyse, der kigger nærmere på adfærd, samarbejde og tillid i teamet. På den måde kan vi arbejde med de ting, der er mest relevante for jer.

1 of 9

Teamet arbejder med det fælles formål og afstemmer, hvad de kan stå sammen om. Gennem oplæg, undervisning og fælles opgaveløsning finder teamet frem til det, de kan stå sammen om. 

Til sidst har teamet afklaret et meningsgivende og motiverende formål. Workshoppen afsluttes med konkrete og håndterbare aftaler og handlingsplaner. 

2 of 9

På anden workshop arbejder teamet med tillid gennem blandt andet DiSC persontyper, gruppeøvelser og engagerende oplæg. 

Her lærer teamet hinanden bedre at kende, åbner op og opnår bedre kommunikativt sammenspil.

Workshoppen afsluttes med konkrete og håndterbare aftaler og handlingsplaner. 

3 of 9

Den tredje workshopdag fokuserer på teamets dialog. 

Der lægges også særligt fokus på teamets evne til at udføre konstruktiv konflikt. 

På workshoppen arbejder teamet med og afklarer, hvordan god dialog kan udføres i praksis i teamets dagligdag. 

Persontyperne og deres foretrukne kommunikationspræferencer inddrages også i workshoppens forløb.

Workshoppen afsluttes med konkrete og håndterbare aftaler og handlingsplaner. 

4 of 9

På den fjerde workshopdag går teamet i dybden med krav og den adfærd, der er forbundet med at stille krav til hinanden. 

Nogle af workshoppens overordnede spørgsmål handler om, hvordan vi kan holde hinanden op på vores aftaler, og hvordan vi sammen kan nå i mål.

Workshoppen afsluttes med konkrete og håndterbare aftaler og handlingsplaner. 

5 of 9

På denne sidste workshopdag skal teamet have fokus på den fælles kurs. 

Der er fokus på prioritering af teamets mål over de individuelle og fokus på, hvordan teamet kan konkretisere det fælles formål, som blev afklaret til workshop 1. 

Teamet gennemfører en måltavleproces, der skaber overblik over teamets mål og delmål, hvortil disse konkretiseres i reelle handlingsplaner, som teamet kan handle på.   

6 of 9

For at evaluere og forankre processens udbytte i organisationen, udføres en efterfølgende team-måling og analyse. 

Hertil afholdes også en mini-workshop, der følger op på succeser og udfordringer, som teamet har haft med implementering af den nye adfærd samt de nye handlingsplaner og mål. 

7 of 9

Mellem hver workshop implementeres og afprøves nye metoder, værktøjer og aftaler i den daglige teampraksis. 

Samtidigt får teammedlemmerne opgaver og refleksionsøvelser, der skal udføres mellem hver workshop.

På den måde sikres det, at læringen tager rod i organisationens dagligdag. 

8 of 9

Vores team-forløb kan yderligere specialtilpasses til lige netop dit teams behov. 

Team-processen kan kombineres med dybdegående ledelsesudvikling, trivselsudvikling og personlig sparringsforløb.

 

Kontakt os for at høre hvordan vi kan skabe værdi for dit team

 

9 of 9

Tag dit team til nye højder

Med udgangspunkt i vores gennemtestede Team Business model kan du løfte samarbejdet og trivslen i din organisation.

Vores teamprocesser fokuserer på engagerende og nærværende undervisning, dialog, opgaveløsning i grupper og konkrete værktøjer, der gør dit team stærkere.

Medarbejder udvikling

Det konkrete udbytte

Forløbet kort fortalt

Et udsnit fra én case

Tallene lyver ikke. 

På baggrund af vores evaluering og opfølgning, kan vi konstatere, at vores forløb efterlader tydelige og positive spor hos de teams, vi arbejder med.

95% mente, at man blev engageret, og det var nemt at følge med
engagerende undervisning 95%
100% mente, at deres team blev stærkere efter forløbet
Teamets styrke 85%
100% mente, at deres team blev mere sammentømret
Sammentømret team 100%
95% mente, at det, de lærte, blev implementeret i hverdagen
Implementering i praksis 95%

Skal vi skræddersy et teamforløb til dig?

I mere end 15 år har vi rådgivet ledere som dig. Vi er kommet med sparring til, hvordan du får succes i dit personlige lederskab og i lederskabet af dit team. Vi hjælper dig med at finde og udleve dit fulde potentiale.

Vi vil gerne tale med dig for at forstå situationen, som du står i. På den måde ved vi, hvordan jeg vi hjælpe dig bedst i lederskabet af dig selv, dine medarbejdere og dit team.

Kontakt os for en uforpligtende snak.